Premyslené riešenie

Drvič je uchytený v dreze cez prírubu svojho hrdla, na ktorej je patentovaným upevňovacím systémom Plumb Easy uchytené telo drviča.

Vlastný pracovný priestor drviča je tvorený rotujúcim tanierom, opatreným dvoma výkyvnými lopatkami, ktoré pomáhajú tlačiť drvený odpad na stenu kruhového prstenca. Odstredivou silou rotácie a tlakom lopatiek je odpad rozomletý o perforovanú stenu prstenca a spolu s vodou odvedený do kanalizácie.

Konštrukcia drviča je s ohľadom k jeho bezpečnosti veľmi detailne premyslená a preto neobsahuje žiadne čepele alebo nože. Patrí tak medzi najbezpečnejšie kuchynské spotrebiče, ktoré môžete vlastniť.

Kvalita ako samozrejmosť

Rotujúci tanier je poháňaný vysokootáčkovým motorom, ktorého stator je tvorený permanentným magnetom. To umožňuje dosiahnuť vysokých otáčok a veľkého výkonu pri minimálnej hmotnosti a rozmeroch. Tieto motory sú zároveň odrušené, neiskria a nevzniká tak rušenie televízie či rádia.

Všetky časti drviča, ktoré prichádzajú do styku s vodou sú vyrobené z antikoróznych materiálov ako sú nylon, polyester plnený sklom a kvalitná nerezová oceľ.

Hrdlo drviča je opatrené vymeniteľnou manžetou, zabraňujúcou spätnému vystreknutiu vody do drezu behom práce so zapnutým drvičom. K príslušenstvu drviča patrí i zátka, ktorá umožňuje napustenie drezu vodou.

Vlastné istenie

Na spodnej strane drviča je resetačné tlačítko preťažovacej poistky - tepelnej a skratovej ochrany, ktorá odpojí prívod el. prúdu v prípade skratu a zabraňuje spáleniu motora pri zablokovaní pracovného priestoru cudzím predmetom alebo preťažení.

Drvič je opatrený samostatným vstupom odtoku, ktorý možno v prípade potreby využiť pre pripojenie vypúšťacej hadice umývačky riadu alebo práčky. Naviac je možné voliteľne využiť i vstup v odpadovom kolene napr. pre prepad drezu.