Spôsob obsluhy

Vlastná prevádzka drviča je veľmi jednoduchá a bezpečná


Postup pre použitie drviča

Dodržujte nasledujúci postup, obmedzí sa tak možnosť prípadných problémov alebo poškodenie prístroja.

  1. Odstráňte drezovú zátku aby mohla voda volne vtekať a zároveň sa umožnilo vkladanie zbytkov do drviča. Gumovú manžetu ponechajte v odpadovom priestore.

  2. Pusťte studenú vodu stredným prúdom. Prúd vody je nevyhnutný pre správnu funkciu! Voda pomáha pri drvení priechodu zbytkov, riedi rozomletý odpad, ktorý rýchlejšie odteká a pomáha drvič čistiť.
  3. Stlačením spínača zapnite drvič. 

  4. Začnite vkladať zbytky priamo do drviča.Väčšie kusy, ktoré samy neprepadnú, je možno bez obáv pretlačiť cez manžetu prstami alebo k tomu určeným hrotom viacúčelovej zátky Mr. Scrappy do pracovnej komory. Nebezpečie úrazu nehrozí, pretože vzdialenosť medzi hrdlom drviča a rotujúcim tanierom je dostatočne veľká.

  5. Po dokončení drvenia, ktoré poznáte zmenou zvuku vydávaného drvičom ako pri behu naprázdno, nechajte vodu ešte asi 10 sekúnd tiecť pre dôkladné prečistenie drviča a odpadovej trubky.

  6. Stlačením spínača vypnite drvič.

  7. Zastavte prívod studenej vody, tým je drvenie ukončené.

Doporučenie

Drvenie sa značne urýchli, pokiaľ veľké zbytky pred vložením do drviča rozkrájate alebo rozlomíte na menšie diely. Napríklad väčšie kosti, melónové šupky, kukuričné klasy a vláknité materiály, ako je ananás alebo rastlinné stonky. Väčšie kosti, vláknité šupky alebo fazuľové struky napriek tomu vyžadujú dlhší čas drvenia. Drviaci efekt sa zlepší, pokiaľ budú drvené naraz rôznorodé materiály

V dobe, kedy nieje drvič v prevádzke, umožňuje odtok vody z drezu normálne ako bežný sifón.