1. Posúdenie odpadu pre napojenie

Priemer odpadovej rúrky vyhovuje vždy. Domáci drvič je konštruovaný na priemer odpadového potrubia 40 mm a viac. Výška odpadovej rúrky v stene by nemala byť vyššie ako výtokový otvor drviča. Pre montáž bez nutnosti úpravy Vášho doterajšieho odpadového potrubia nesmie byť vzdialenosť medzi dnom drezu a stredom odpadovej rúrky v stene menšia ako 16 cm.

Nižšie uvedené varianty a udávané výšky odpadu sú len orientačné, vychádzajúce z najčastejšie používaných štandardov. Záleží na výške pracovnej dosky a hĺbke drezu, ktorá môže byť iná. Pokiaľ potrebujete presný údaj, musíte ho vypočítať zo získaných údajov z miesta realizácie u Vás a schémy konkrétne vybraného modelu drviča, ktorý nájdete v kapitole 9 – technické nákresy a rozmery" užívateľského manuálu alebo priamo v sortimente v parametroch pri jednotlivých drvičoch ako položka rozmery drviča".

Varianty:

  • Výška odpadovej rúrky pod drezom by mala byť najlepšie 35 – 40 cm (merané od zeme na stred rúrky). Všeobecne platí: čím nižšie, tým lepšie.
  • V mnohých prípadoch sú odpady podľa starých noriem o niečo vyššie, ale pokiaľ je to cca do 52 cm od zeme, nič sa nemení, len je potrebné použiť sifón s väčším rozsahom pre nastavenie výškovej tolerancie alebo ho namontovať obrátene. V tomto prípade sa len montérovi komplikuje možnosť plynulej regulácie na sifóne a musí rúrku presne na danú výšku skrátiť. Ďalšou možnosťou je tiež vytvorenie vlastnej pachovej uzávery - sifónu priamo z odpadových kolien.
  • Pokiaľ je odpad ešte vyššie, nebude stáť hladina vody len v sifóne, ale aj v komore drviča, čo v podstate drviču nevadí, len pri jeho zapnutí môže mať voda tendenciu šplechnúť do drezu. Pre zníženie vyústenia odpadu obyčajne stačí upraviť sklon odpadovej rúrky, pokiaľ vedie okolo steny. Niekedy je však potrebné vysekanie a úprava potrubia priamo v stene. Tieto prípady sa však vyskytujú veľmi ojedinelo, a to len u amatérskych alebo neodborných úprav pri vlastných rekonštrukciách bytových objektov.

2. Prívod el. energie 220/240V zakončený v zásuvke alebo el. skrinke pod drezom.

Pripojenie drviča sa robí spravidla na najbližšiu zásuvku cez vypínač. Podľa umiestnenia a druhu zvoleného vypínača možno následne riešiť ovládanie (zapínanie a vypínanie) drviča niekoľkými spôsobmi podľa Vášho uváženia.

Varianty:

  • Najčastejšie používanou variáciou je ovládanie pneutlačidlom umiesteným priamo vo voľnej ploche drezu nebo pracovnej doske (viď obrázok). Toto ovládanie je najbezpečnejšie! Stlačením piestu tlačidla sa hadičkou prenáša impulz v podobe tlaku vzduchu do samostatnej skrinky inštalovanej pod drezom, kde sa tento impulz sníma pneumatickým vypínačom, ktorý následne otvára alebo uzatvára prívod el. prúdu k drvičke. Táto variácia nevyžaduje žiadne predchádzajúce prípravy a možno ju použiť kedykoľvek.
  • Ďalšou variáciou môže byť napojenie drviča priamo do zásuvky alebo el. skrinky pod drezom (viď obrázok). Zapojenie tejto zásuvky je dopredu urobené tak, že prívod el. prúdu sa ovláda štandartným kolieskovým vypínačom umiesteným nad kuchynskou doskou na stene, pokiaľ možno čo najbližšie drezu alebo niekde vedľa zásuviek pre ostatné kuchynské spotrebiče. Tento variant je potrebné brať do úvahy už pri stavebných úpravách pred montážou kuchynskej linky. Dodatočná inštalácia si vyžaduje zložitejšie zásahy.
  • Alternatívnou variáciou je použitie nožného spínača alebo využitie kompletu diaľkového bezdrôtového spínača s vlastnou batériou a prijímača, kde odpadá nutnosť dodatočného privádzania el. inštalácie a možno ho umiestniť prakticky kdekoľvek bez toho, aby došlo k porušeniu bezpečnostných predpisov. Spínač sa jednoducho priskrutkuje alebo prilepí na určené miesto.

Navyše môžete inštalovať aj prídavný poistný vypínač na skrytom mieste ako detskú poistku.

3. Zapojená vodovodná batéria a pevne usadený drez.

Zle upevnený drez môže spôsobovať vibrácie a hluk.

4. Priemer otvoru v dreze musí byť 9 cm.

Tento otvor je v dnešnej dobe už štandardný pri novších a kvalitných typoch drezov. Pokiaľ je otvor menší, možno ho u antikorových drezov upraviť pomocou špeciálnych prípravkov, ktoré čisto prestrihnú požadovaný otvor a zároveň vytvoria prelisovanie nutné pre zapustenie a správne dosadnutie hrdla drviča.

Nemožno upraviť drezy smaltové, keramické alebo s príliš slabým plechom

Odporúčanie:

U nás sú zavedené a známe viac malé otvory výpuste cca 5 cm, ale prechádza sa postupne na 9 cm, takže pri nákupe drezu nového sa menší otvor vyskytuje len u drezov staršej výroby, dopredajov zásob alebo drezov predávaných v akciách.