Žena obsluhuje drtič kuchyňského odpadu

Drvič odpadu je malý elektrický prístroj umiestený v skrinke pod drezom na jeho výtokovom otvore a ďalej napojený na bežný odpadový rad, kade rozdrvený materiál spoločne s vodou odteká.

Drvič rozdrví všetok organický materiál na miniatúrne čiastočky, ktoré spoločne s vodou tlakom vháňa do odpadového potrubia a ďalej do kanalizácie.

Ako to funguje z technického hľadiska


Pustíme studenú vodu a zapneme drvič. Odpadky určené na drvenie vhodíme alebo vsunieme hrdlom drviča do drviacej komory. Na dne drviacej komory sa ihneď rýchlosťou 2600 – 2800 ot./min. začne otáčať drviaci tanier s výkyvnými prítlačnými lopatkami.

Materiál určený na drvenie tak dopadá na rotujúci tanier a odstredivou silou vznikajúcou pri týchto otáčkach sa dostáva na vonkajší okraj vnútri drviacej komory, kde sa "strúha" o nehybný perforovaný prstenec.

Veľkosť rozdrveného odpadu nepresahuje veľkosť pol centimetra. Takto rozdrvený materiál, ktorý prejde cez perforácie v drviacom prstenci je ďalej tlakom odstredivej sily spoločne s vodou hnaný odpadovým potrubím do kanalizácie.

Po ukončení drvenia vypneme drvič a potom aj vodu.

Drvenie aj tých najtvrdších odpadkov, ako napr. kostí, netrvá dlhšie ako 10 sekúnd. Čas drvenia "mäkších" odpadkov trvá cca 5 sekúnd.

Vďaka veľkej rýchlosti a vysokému výkonu nie je možné drviče odpadkov zn. EcoMaster takzvane "zahltiť".

V prípade pádu cudzieho telesa do drviča (lyžička, zátka od piva) a jeho zablokovania v drviacej komore dôjde k automatickému zastaveniu drviča. Drviče odpadu sú pre tieto prípady vybavené špeciálnou tepelnou poistkou (červené tlačidlo na spodnej časti drviča). Po vybratí cudzieho predmetu z drviča a následnom zapnutí poistky môžeme ďalej pokračovať v drvení. Táto poistka chráni elektromotor tiež pred prípadným prehriatím..

Pri používaní drviča EcoMaster nehrozí zanesenie alebo upchatie odpadového potrubia. Drviče odpadu sú v USA používané už cca 50 rokov, sú bežnou súčasťou každej domácnosti. Ako je známe, odpadové potrubie v USA má omnoho menší priemer ako potrubie u nás. Preto sú tieto drviče konštruované tak, aby jednotlivé čiastočky nadrveného materiálu nepresahovali 0,5 mm.